Ελληνική Εταιρία Φαρμακευτικής Πρακτικής (Ε.Ε.Φ.Π) – Οδηγοί ορθής διάθεσης Φαρμάκων

12036987_858231450892752_4340010825317518585_n

Η Ελληνική Εταιρία Φαρμακευτικής Πρακτικής για πρώτη φορά στην Ελλάδα επεξεργάστηκε και δημοσίευσε ολοκληρωμένα πρωτόκολλα ορθής διάθεσης φαρμάκων από το Φαρμακείο.

Η επιμέλεια και ανάπτυξή τους πραγματοποιήθηκε από τον κ. Μπιρλιράκη Βασίλειο, Φαρμακοποιό MSc Φαρμακευτικής Φροντίδας και Φαρμακοθεραπείας και βασίστηκε σε αντίστοιχους οδηγούς χωρών όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Μεγάλη Βρετανία και οι ΗΠΑ.

Σκοπός τους είναι η διασφάλιση της ποιότητας στην διάθεση του φαρμάκου κατά τη διαδικασία της χορήγησής του στον ασθενή τόσο για αυτά που χορηγούνται κατόπιν Ιατρικής Συνταγής όσο και για αυτά τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων.

Στόχοι τους η αποτύπωση της ορθής επιστημονικής πρακτικής και η ελαχιστοποίηση των διαφοροποιήσεων κατά την προσφορά της υπηρεσίας, η προσαρμογή της στις απαιτήσεις και την καθημερινότητα του φαρμακείου και η ενδυνάμωση του ρόλου του φαρμακοποιού ώστε να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες των ασθενών.

Συνίστανται στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε κατά την χορήγηση του φαρμάκου να επιτευχθεί η συλλογή πληροφοριών για τον ασθενή, η πρόληψη αλληλεπιδράσεων και ανεπιθύμητων ενεργειών, η παροχή στον ασθενή της απαραίτητης πληροφόρησης και εκπαίδευσης και η αξιολόγηση της θεραπείας.

Δείτε τους οδηγούς των υπηρεσιών στα παρακάτω link της Ε.Ε.Φ.Π που αναδημοσιεύουμε κατόπιν άδειας του συγγραφέα.

 

Οδηγός Υπηρεσίας “Διάθεση Φαρμάκων με Ιατρική Συνταγή”

13892049_1020575484658347_3613397925953940465_n

Οδηγός Υπηρεσίας “Διάθεση Φαρμάκων με Φαρμακευτική Υπόδειξη”

13669092_1021761107873118_2122127381893510357_n

Οδηγός Υπηρεσίας “Διάθεση Φαρμάκων Αυτοθεραπείας”

13770387_1018810361501526_895306121144699780_n