Το όνομα μας…

https://el.wikipedia.org/wiki/Θυώνη

Στην ελληνική μυθολογία το όνομα Θυώνη ήταν μια άλλη ονομασία της μητέρας του θεού Διονύσου, της Σεμέλης (βλ.λ.). Η εξήγηση που δίνεται για τη μεταξύ τους διαφορά είναι ότι «Σεμέλη» είναι η θνητή υπόσταση της μητέρας του θεού, ενώ «Θυώνη» είναι η Σεμέλη μετά την αποθέωσή της (δηλαδή τη μετατροπή της σε θεά) από τον Διόνυσο, ο οποίος την έφερε στον Όλυμπο παίρνοντάς την από τον Άδη.