Οργάνωση, Διοίκηση και Διαχείριση Συνεργατικών Δικτύων Φαρμακείων

Diktya

 

 

Το 2012 το περιοδικό Φαρμακευτικός Κόσμος μου έκανε την τιμή να εκδώσει την μελέτη μου με τίτλο “Οργάνωση, Διοίκηση και Διαχείριση Συνεργατικών Δικτύων Φαρμακείων”. Μια ανάλυση για τις προϋποθέσεις, τις απαιτήσεις και τις προοπτικές της επιβίωσης των φαρμακείων στο νέο οικονομικό περιβάλλον.

Αν και έχουν περάσει σχεδόν 4 χρόνια από αυτή, παραμένει πάντα επίκαιρη καθώς ήταν η αφορμή για πολλές από τις ενέργειες και δράσεις συναδέλφων που έγιναν προς την κατεύθυνση κάθε είδους συνεργασιών.

Οι κατευθύνσεις που δόθηκαν συνεχίζουν να αποτελούν βασικές προϋποθέσεις ανάλυσης για τους φαρμακοποιούς που θα ήθελαν να αξιολογήσουν την συμμετοχή τους σε μια συνεργασία. Αποτελούν παράλληλα οδηγό ακόμα και για φαρμακεία που θα ήθελαν να περάσουν σε φάση μεγέθυνσης και χρειάζονται μια περιγραφή των επιχειρησιακών διαδικασιών που συνθέτουν ένα σύγχρονο φαρμακείο.

Συνεργατικά Δίκτυα.pdf 

Στο παραπάνω σύνδεσμο βρίσκεται το αρχείο pdf της μελέτης