Σεμινάριο Οικονομικής Διαχείρισης Φαρμακείου – Φόρμα Συμμετοχής

Fields marked with an * are required

Τα στοιχεία που σημειώνονται με * είναι υποχρεωτικά

main_register

Η εγγραφή συμμετοχής γίνεται με την συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας. Όταν συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία με κλικ στο "Υποβολή Ενδιαφέροντος" η φόρμα καταχωρείται.  Επί της αρχικής τιμής των 200€ υπολογίζονται οι κατηγορίες των ειδικών εκπτώσεων με την συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου. Όταν πραγματοποιηθεί η συμπλήρωση των απαιτούμενων συμμετοχών ανά τμήμα με βάση τη λίστα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τις διαθέσιμες ημερομηνίες και την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους.

 

  Ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων:
20% Συμμετέχοντες από Συστεγασμένα Φαρμακεία ή προσωπικό του ίδιου Φαρμακείου (περισσότεροι των 2)  - (Τελική Τιμή 160  + ΦΠΑ)
15% Συμμετέχοντες που προέρχονται από συνεργαζόμενα φαρμακεία (ομάδα μεγαλύτερη των 3) – ( Τελική Τιμή 170  + ΦΠΑ)
10% Συμμετέχοντες που είναι Πιστοποιημένα Μέλη του Facebook Group «Το συνιστολόγιο των Φαρμακοποιών 2.0» - (Τελική Τιμή 180  + ΦΠΑ)

 

_______________________

 

Το ακόλουθο πεδίο συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση

Α) που ένα φαρμακείο θέλει να κάνει κράτηση σε περισσότερες από μία θέσεις

Β) από συνεργαζόμενα φαρμακεία (αριθμός συμμετοχών από 3 ή περισσότερες) τα οποία θέλουν να είναι στο ίδιο τμήμα και να λάβουν την αντίστοιχη έκπτωση.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνει μια φορά από έναν για όλους τους συμμετέχοντες αναφέροντας τον αριθμό θέσεων που ζητείται ώστε να τοποθετηθούν στο ίδιο τμήμα.

Πατήστε στο "Υποβολή Ενδιαφέροντος" για να καταχωρηθούν τα στοιχεία της φόρμας