Απλός Υπολογισμός Εκπτωτικών Πολιτικών Αγορών

Απλό φύλλο υπολογισμού εκπτωτικών πολιτικών αγορών

Κατεβάστε το αρχείο με κλικ εδώ 

εκπτωσεις1

Οδηγίες συμπλήρωσης φύλλου

Εισαγωγή

Κατά τη λειτουργία του φαρμακείου και όσον αφορά τα παραφαρμακευτικά του προϊόντα πολλές φορές χρειάζεται να επιλέξουμε μεταξύ διαφορετικών εμπορικών πολιτικών ή κλιμάκων αγορών για ένα ή περισσότερα προϊόντα και προμηθευτές. Επιπλέον η χρήση της τιμολόγησης και των εκπτωτικών πολιτικών όγκου αγορών ως κίνητρο επιλογής, φέρνει τον φαρμακοποιό απέναντι σε μια πληθώρα εναλλακτικών επιλογών. Επιλογών που έχουν στόχο να φαίνονται όσο το δυνατόν πιο ελκυστικές αλλά απαιτούν μαθηματικούς υπολογισμούς ώστε να διαπιστωθεί το όφελος της κάθε μιας από αυτές για να διαπιστωθεί πια είναι η πιο συμφέρουσα.

Τεχνικές όπως η έκπτωση επί τεμαχίου, η προσφορά επιπλέον δωρεάν προϊόντος, η επιπλέον έκπτωση αν επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο ύψος παραγγελίας, οι κλίμακες ανά ορισμένες ποσότητες, η έκπτωση στην περίπτωση πληρωμής μετρητοίς είναι ορισμένες από τις συνηθέστερες μορφές αυτών των πολιτικών.

Για να μπορέσει ο φαρμακοποιός να τις αξιολογήσει θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να τις εκτιμήσει με βάση το τελικό αποτέλεσμα που έχουν στην τιμή που προμηθεύεται τα προϊόντα του. Για το σκοπό αυτό το φύλλο υπολογισμού με απλή καταχώριση των στοιχείων της εκάστοτε εμπορικής πολιτικής υπολογίζει αυτόματα το τελικό αποτέλεσμα που έχει στο κόστος κτήσης του προϊόντος. Η συμπλήρωσή του απαιτεί μόνο στοιχειώδεις γνώσεις excel (Άνοιγμα, Αποθήκευση και Κλείσιμο αρχείου, συμπλήρωση κελιών κλπ) ενώ τα κελιά υπολογισμών είναι κλειδωμένα ώστε να μην αλλάξουν κατά λάθος.

Αναλυτικά

Το φύλλο είναι σχεδιασμένο ώστε να προκύπτει η συνολική έκπτωση που παρέχεται μετά την εφαρμογή μιας ή συνδυασμού εμπορικών πολιτικών. Συμπεριλαμβάνεται στον ίδιο υπολογισμό τόσο η παροχή δωρεάν προϊόντος όσο και επί τεμαχίου εκπτώσεων καθώς και πρόσθετων εκπτώσεων σε περίπτωση επίτευξης στόχων, πληρωμής μετρητοίς κλπ. Μετά την καταχώρηση των δεδομένων αναγράφεται η συνολική έκπτωση που προκύπτει ως αποτέλεσμα της εφαρμογής τους.

Βήμα 1ο – Καταχώριση του αριθμού των τεμαχίων που θέλουμε να προμηθευτούμε καθώς και της χονδρικής τιμής καταλόγου που έχει ορίσει ο προμηθευτής για το προϊόν του. Προκύπτει η αξία των προϊόντων που θέλουμε να προμηθευτούμε σε τιμές χονδρικής καταλόγου.

εκπτωσεις2

Βήμα 2ο – Καταχώριση των δεδομένων από τις πολιτικές δωρεάν τεμαχίων του προμηθευτή. Στο πεδίο αυτό καταχωρούμε τον αριθμό δωρεάν τεμαχίων που παίρνουμε. Παράδειγμα εάν η πολιτική είναι 48 + 12 δωρεάν, καταχωρούμε τα 12

εκπτωσεις3

Βήμα 3ο – Καταχώριση των δεδομένων από τις πολιτικές εκπτώσεων.

εκπτωσεις4

Είτε πρόκειται για έκπτωση επί τεμαχίου, είτε για έκπτωση που προκύπτει από κάποια κλίμακα, είτε έκπτωση πληρωμής μετρητοίς οι διάφορες εκπτώσεις που προκύπτουν καταχωρούνται ξεχωριστά στα αντίστοιχα πεδία. Προσοχή. Δεν αθροίζουμε εκπτώσεις μεταξύ τους καθώς 15% + 5% δεν ισοδυναμούν με 20%. Η διαφορά μπορεί να είναι μικρή (ή μεγάλη ανά περίπτωση) είναι πάντως υπαρκτή. Έως και 3 διαφορετικές κατηγορίες εκπτώσεων μπορούν να συνυπολογιστούν.

Βήμα 4ο – Καταχώριση αξίας άλλων παροχών.

Κατά την συνεργασία με διάφορους προμηθευτές πολλές φορές παρέχονται δώρα, άλλα προϊόντα ή προωθητικό υλικό. Εάν ο φαρμακοποιός θεωρεί πως έχουν οικονομική αξία στο πεδίο αυτό καταχωρείται η αξία τους ώστε να συνυπολογιστεί. Στην περίπτωση που τα δώρα αυτά αφορούν περισσότερα προϊόντα ή μια ολόκληρη παραγγελία μπορούν να επιμεριστούν με μια απλή διαίρεση και καταχώριση του τμήματος που αναλογεί στο υπό εξέταση προϊόν.

Βήμα 5ο – Πεδίο Αποτελεσμάτων

εκπτωσεις6

Στο πεδίο αποτελεσμάτων προκύπτει το συνολικό αποτέλεσμα από τις πολιτικές που παρέχονται για την επιλογή μας. Μας δίνει το άθροισμα τεμαχίων που τελικά προμηθευόμαστε, την συνολική τους αξία, την τιμή ανά τεμάχιο στην οποία τελικά αγοράσαμε και την πραγματική έκπτωση η οποία τελικά αυτή συνεπάγεται (τι πραγματικά δηλαδή σημαίνει η εμπορική πολιτική που εξετάζουμε).

Βήμα 6ο – Σύγκριση με εναλλακτική πρόταση

Στο φύλλο συμπεριλαμβάνεται μια ακόμα επανάληψη της διαδικασίας ώστε αν επιθυμούμε να μπορούμε να συγκρίνουμε ταυτόχρονα 2 διαφορετικές εμπορικές πολιτικές.

εκπτωσεις7

Το φύλλο μετά την εισαγωγή των στοιχείων θα αποτυπώσει την διαφορά σε αξία των δύο επιλογών (για πόσα χρήματα δηλαδή μιλάμε), πόσα επιπλέον τεμάχια προμηθευόμαστε, και τις διαφορές τόσο σε αξία ανά τεμάχιο όσο και στην έκπτωση που επιτυγχάνουμε. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί το συχνό φαινόμενο ένα φαρμακείο να προμηθεύεται πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από όσες μπορεί να πουλήσει για να συνειδητοποιήσει πως αφορούσε τελικά μικρές διαφορές στην αξία κτήσης.

Επίλογος.

Πολλές φορές (ειδικά αν δεν έχει γίνει προετοιμασία μιας παραγγελίας) είναι εύκολο να παρασυρθούμε από μια πολύπλοκη εμπορική πολιτική που φαίνεται ελκυστική και να προμηθευτούμε περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε πιστεύοντας πως κερδίζουμε σημαντικά ποσά που αν υπολογιστούν με ακρίβεια τελικά δεν είναι και τόσο. Σε κάθε περίπτωση αυτό που έχει σημασία είναι πόσα τελικά από αυτά μπορούμε να πουλήσουμε. Η πρόβλεψη πωλήσεων είναι και αυτή μια διαδικασία δύσκολη και με πολλές παγίδες αλλά γίνεται ευκολότερη όταν γνωρίζουμε πόσο αγοράσαμε και τι περιθώρια τιμολόγησης πραγματικά έχουμε. Είναι φανερό πως όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν σε παραγγελίες χωρίς προετοιμασία και μέσα στα χρονικά πλαίσια μόνο του ραντεβού με τον συνεργάτη του προμηθευτή μας. Εξάλλου μία από τις πρώτες αναγκαίες συνθήκες για την σωστή διαχείριση που περιγράφονται στο σεμινάριο είναι η προετοιμασία των παραγγελιών εκ των προτέρων. Παρόλα αυτά το συγκεκριμένο φύλλο μπορεί να είναι τόσο ένας γρήγορος τρόπος παροχής πληροφοριών και των αναγκαίων δεδομένων για τις αποφάσεις μας όσο και ένα εργαλείο προγραμματισμού που θα ξεκαθαρίσει τις προτεραιότητές μας.

Η Οικονομική Διαχείριση του Φαρμακείου στην πράξη

Πληροφορίες Σεμιναρίων

Δείτε τα αναλυτικά στοιχεία και το περιεχόμενο του προγράμματος.