Εκπτώσεις όγκου αγορών στο Φαρμακείο

770x515

Οι εκπτώσεις που δίνονται κατά τις παραγγελίες μεγάλης ποσότητας από τα φαρμακεία αποτελούν μια βασική δυνατότητα μείωσης του κόστους αγορών. Μια δυνατότητα που απαιτεί όμως διαθέσιμα κεφάλαια και προγραμματισμό για να αποδώσει. Ποιες είναι οι βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται ώστε τα χρήματα και ο κόπος που συνεπάγονται όλα αυτά να μην πάει χαμένος και ποιοι οι λόγοι που παρά τις καλές εκπτώσεις μια ολόκληρη αγορά δείχνει αδυναμία να τις αξιοποιήσει; Ένα εισαγωγικό κείμενο – οδηγός για την επίτευξη οφέλους από τις αγορές και τις πωλήσεις

(Το κείμενο βρίσκεται σε αρχείο .pdf – Μπορεί να διαβαστεί είτε με μεγέθυνση απευθείας από την σελίδα, είτε με άνοιγμα σε νέα σελίδα  , είτε με αποθήκευση και ανάγνωση με adobe reader)

Περιεχόμενα

1- Εισαγωγή

2- Οι λόγοι αυτής της επιλογής από το φαρμακείο

3- Σε ποιον απευθύνονται αυτές οι εκπτώσεις;

4- Οι λόγοι επιλογής από τους προμηθευτές

5- Προβλήματα που εμφανίζονται στην εφαρμογή των εκπτώσεων κλίμακας αγορών στο φαρμακείο

6- Δομή κόστους στο φαρμακείο και τιμολόγηση. Τι θα πρέπει να καλύψει το φαρμακείο από τις πωλήσεις του;

7- Η υπεραξία των αγορών όγκου

8- Η αξιοποίηση των αγορών όγκου στην τιμολόγηση

9- Επιδιώκοντας την άριστη σχέση ποσοτήτων και τιμών

10- Ο υπολογισμός της κερδοφορίας επί των πωλήσεων με τη χρήση του ποσοστού κέρδους

11- Τιμολογώντας ανά κωδικό. Η απώλεια της μεγάλης εικόνας στην Τιμολόγηση

12- Επιπτώσεις στην πραγματική αγορά. Τιμολόγηση με βάση τον ανταγωνισμό

 Επίλογος

Download (PDF, Unknown)