Παρουσίαση της ΘΥΩΝΗ στο περιοδικό Φαρμακευτικός Κόσμος

(τεύχος #163)

parousiasi4

Η τοποθέτηση αυτή ήταν πάντα το όραμα όλων όσων σπουδάζοντας φαρμακευτική και ανοίγοντας στη συνέχεια το φαρμακείο τους είχαν ως σκοπό τους την συμβολή τους στην φροντίδα υγείας του συνανθρώπου τους.  Και εάν αυτός ο ρόλος αμειβόταν με αξιοπρέπεια έως το 2010, οι εξελίξεις μέσα στην κρίση ήρθαν να θέσουν σοβαρά εμπόδια στην βιωσιμότητα αυτού του προσανατολισμού. Η διολίσθηση των τιμών των φαρμάκων και οι μεγάλες μειώσεις στα περιθώρια κέρδους οδήγησαν σε σημαντικές απώλειες. Την ίδια στιγμή η απελευθέρωση του ανταγωνισμού τόσο στο θεσμικό πλαίσιο των φαρμακείων όσο και στο ηλεκτρονικό εμπόριο δημιούργησε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον στο οποίο το ισχύον φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα είναι απλά ο κόφτης του εισοδήματος ακόμα και όσων πετύχουν να αντέξουν σε αυτό τον ανταγωνισμό.

Όλα τα παραπάνω συμβαίνουν ενώ παγκοσμίως ο ρόλος του φαρμακοποιού εξελίσσεται, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην φροντίδα υγείας, γεγονός το οποίο δημιουργεί ευκαιρίες αλλά και θέτει νέες προκλήσεις. Η παρέμβαση του έχει ως στόχο να μειώσει το κόστος από τα λάθη στην χρήση των φαρμάκων και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής παρέμβασης.

Η αντιμετώπιση των αναγκών και των απαιτήσεων του περιβάλλοντος

Στα πλαίσια αυτά δημιουργείται μια σειρά απαιτήσεων για το φαρμακείο. Η επιβίωση του σε ένα εχθρικό περιβάλλον, η λειτουργία του σε ωράριο που ξεπερνάει τις δυνατότητες ενός μεμονωμένου φαρμακοποιού, η ανάγκη να μπορεί να παρέχει σταθερή ποιότητα παροχής φροντίδας σε πολλαπλές βάρδιες, η δυνατότητα να ενσωματώσει νέες υπηρεσίες και διαδικασίες θεραπευτικής παρέμβασης για τις οποίες να λαμβάνει αμοιβή, η υλοποίηση μοναδικής ταυτότητας που να το διαφοροποιεί από το υπόλοιπο λιανεμπόριο και ο συνδυασμός όλων αυτών σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική επιδίωξης πραγματικής κερδοφορίας.

Σκοπός μας δεν είναι και δεν θα μπορούσε να είναι να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις απαιτήσεις μονομιάς ή από μόνοι μας. Η δημιουργία της ΘΥΩΝΗ στοχεύει στο να συμπληρώσει τις προσπάθειες φορέων, συλλόγων, της πολιτείας και όλης της κοινότητας των φαρμακοποιών παρέχοντας υποστήριξη με την ανάπτυξη επιχειρησιακών διαδικασιών για αυτές τις απαιτήσεις και την εκπαίδευση σε αυτές.

Διασφαλίζοντας το οικονομικό υπόβαθρο της ύπαρξης ενός φαρμακείου

Οι υπηρεσίες μας δομούνται αυτή τη στιγμή σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση είναι η υγιής οργάνωση του φαρμακείου ως μια αποδοτική και βιώσιμη επιχείρηση. Θα πρέπει να αποτραπεί το φαινόμενο φαρμακεία να αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω απλών λαθών στην διαχείρισή τους, ενεργειών που εγκλωβίζουν τα χρήματά τους ή όταν δεν αποκομίζουν τα κέρδη που τους αναλογούν από την προσπάθειά τους. Ακόμα και φαρμακεία με μακρόχρονη παρουσία στην αγορά θα μπορούσαν να ωφεληθούν κατά πολύ από την αξιοποίηση της καταγραφής των δεδομένων τους με έναν επιστημονικά ολοκληρωμένο τρόπο αντίστοιχο των μεγάλων επιχειρήσεων άλλων κλάδων της οικονομίας.

Πολύ δε περισσότερο από τη στιγμή που το ορατό μέλλον των φαρμακείων φαίνεται να οδηγεί σε περιβάλλον με συνεργατικά σχήματα ιδιοκτησίας και πολλαπλών σημείων δραστηριότητας. Σε αυτό το περιβάλλον οι συνεργαζόμενοι φαρμακοποιοί θα πρέπει να έχουν ένα κοινά αποδεκτό και κατανοητό τρόπο διαχείρισης και καταγραφής των αποτελεσμάτων των μονάδων τους ώστε να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις που αφορούν όλη την έκταση της δραστηριότητάς τους.

Ήδη έχουμε ξεκινήσει την παροχή του εκπαιδευτικού σεμιναρίου η «Οικονομική Διαχείριση του Φαρμακείου στην πράξη» στα πλαίσια του οποίου έχουν εκπαιδευτεί περισσότερα από 60 φαρμακεία. Πλέον η πορεία του φαρμακείου δεν είναι θεωρητικές ιδέες που υποθέτουμε πως θα αποδώσουν, αλλά ένα εφαρμοσμένο μοντέλο με μαθηματική και οικονομική βάση σχεδιασμένο για να χρησιμοποιηθεί

parousiasi5

από την επόμενη κιόλας μέρα στο φαρμακείο με τη βεβαιότητα πως ήδη χρησιμοποιείται από φαρμακοποιούς στην καθημερινότητά τους. Στους συμμετέχοντες παρέχονται έτοιμες φόρμες για την συμπλήρωση των στοιχείων τους και ο στόχος του δεν είναι να δώσει συνταγές διαχείρισης αλλά να εκπαιδεύσει τον φαρμακοποιό στο να κρίνει μόνος του και να λαμβάνει ο ίδιος τις κατάλληλες αποφάσεις. Το σεμινάριο έχει ως στόχο του να απαντήσει τόσο στο τι βγάζει το φαρμακείο από τη δραστηριότητα του αλλά και γιατί και πως θα αυξήσει τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία του. Διαρκεί 12 ώρες οι οποίες διεξάγονται μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο ώστε να μπορούν να τις παρακολουθήσουν και συνάδελφοι από την επαρχία. Ήδη μάλιστα έχουν παρακολουθήσει φαρμακοποιοί από την Κρήτη, την Κω, την Χαλκίδα, το Ναύπλιο, την Κορινθία, την Καλαμάτα, τη Λάρισα και για τα επόμενα τμήματα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και θα συμμετέχουν και φαρμακοποιοί από την Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα για τις εκπαιδευτικές ανάγκες συλλόγων, συνεταιρισμών και ομάδων φαρμακοποιών αλλά και ως εκπαιδευτική επιλογή εταιριών που θέλουν να παρέχουν μια ανταμοιβή στα φαρμακεία που συνεργάζονται, έχουμε αναπτύξει εκπαιδευτικό σεμινάριο 4 διδακτικών ωρών με σκοπό την εκμάθηση των βασικών εννοιών και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την διαχείριση του φαρμακείου. Όλες οι βασικές απαιτήσεις που χρειάζονται ώστε να προσδιοριστεί με ακρίβεια το τι βγάζει ένα φαρμακείο, το πως θα διαχειριστεί το ταμείο του και την ρευστότητά του, το πως θα αποφύγει κενά στις πληρωμές του και πως θα αξιολογήσει τα αποθέματα στα ράφια του έχουν δομηθεί σε ένα περιεκτικό 4ωρο το οποίο δίνει το βασικό υπόβαθρο από το οποίο ξεκινάει η προσπάθεια για ένα υγιές και βιώσιμο φαρμακείο.

Το τρίπτυχο των υπηρεσιών μας στην κατεύθυνση της οικονομικής διαχείρισης συμπληρώνεται αυτή τη στιγμή με την «Έκθεση και Ανάλυση της Οικονομικής Θέσης του Φαρμακείου». Όποιο φαρμακείο επιθυμεί μπορεί παρέχοντας μια σειρά βασικών στοιχείων, να λάβει μια έκθεση με τους κυριότερους οικονομικούς του δείκτες ώστε να γνωρίζει με σαφήνεια το πόσα κερδίζει από την λειτουργία του, τα ποσοστά κερδοφορίας στις κύριες κατηγορίες που δραστηριοποιείται, τον χρόνο που μένουν τα αποθέματα στο ράφι του, την απόδοση των κεφαλαίων που έχει επενδύσει καθώς και σε συνεργασία με τον φαρμακοποιό να γίνει μια βασική πρόβλεψη της πορείας του στο χρόνο και να αναλυθούν τυχόν αλλαγές που σχεδιάζει.

 

Δομώντας υπηρεσίες για ένα φαρμακείο που εξελίσσεται

Η δεύτερη κατεύθυνση των υπηρεσιών μας είναι η ανάπτυξη των επιχειρησιακών διαδικασιών και η εκπαίδευση σε αυτές, οι οποίες απαιτούνται για την υλοποίηση προγραμμάτων στην κατεύθυνση της βελτιστοποίησης της φαρμακευτικής αγωγής και την συμμετοχή στο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας.  Στον πυλώνα αυτόν εντάσσεται ο σχεδιασμός της εταιρίας για την υποστήριξη φαρμακείων και φορέων της αγοράς με την σύμπραξη στην παροχή εκπαίδευσης, στην επιχειρησιακή υλοποίηση υπηρεσιών φροντίδας και στην ενσωμάτωση πρωτότυπων προσπαθειών σε μοντέλα μαζικής εφαρμογής.

Στο πεδίο αυτό είμαστε ακόμα σε αναγνωριστικό στάδιο. Το θεσμικό πλαίσιο της συμμετοχής του φαρμακοποιού στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι υπό διαμόρφωση. Υπάρχει πολύς δρόμος ώστε το φαρμακείο να αποκτήσει έναν ολοκληρωμένο προσανατολισμό για να παρέχει το ρόλο αυτό πιστοποιημένα, αποδοτικά και μετρήσιμα στη βάση πρωτοκόλλων που αποδίδουν προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Αν και η εταιρική μας μορφή περιορίζεται σε ένα προσωπικό ιδιωτικό σχήμα, ελπίζουμε πως η επιτυχία του θα ενθαρρύνει περισσότερους να συστηματοποιήσουν δουλειά που έχουν κάνει και διαδικασίες που έχουν αναπτύξει μέσα στα φαρμακεία τους. Όλη η τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί μέσα από την συστηματοποίηση της παροχής υπηρεσιών είναι διαθέσιμη ώστε το ανθρώπινο δυναμικό μας να συμπληρωθεί με συνεργάτες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε ένα περιβάλλον που θα τους δίνει την ευκαιρία να αναπτύξουν καινοτόμες προσεγγίσεις στην λειτουργία των φαρμακείων.

 

Περισσότερα για εμάς και τις υπηρεσίες μας μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα μας www.thyone.gr και να διαβάσετε αναλυτικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας, να δείτε τα χρήσιμα εργαλεία που παρέχουμε και να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητές μας!

[smartslider3 slider=4]