Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Συλλόγους – Συνεταιρισμούς – Ομάδες Φαρμακοποιών

screen

Οικονομικό Αποτέλεσμα και Αξιολόγηση στο Φαρμακείο. Τι βγάζω από τη λειτουργία του και γιατί.

 

Το “Οικονομικό Αποτέλεσμα και Αξιολόγηση στο Φαρμακείο” είναι ένα σεμινάριο εκμάθησης των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων που χρειάζεται ένας φαρμακοποιός για τις ανάγκες της διαχείρισης του Φαρμακείου του. Σκοπός του είναι η απόκτηση από τους συμμετέχοντες της πληροφόρησης που χρειάζονται για να αξιολογούν την οικονομική πορεία του φαρμακείου τους και να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση τα στοιχεία τους.

 

Απευθύνεται σε Συλλόγους, Συνεταιρισμούς ή άλλες συνεργατικές ομάδες Φαρμακοποιών που θέλουν να παρέχουν στα μέλη τους εκπαίδευση με περιεχόμενο την οικονομική διαχείριση. Αναπτύσσεται σε 4 διδακτικές ώρες στις οποίες περιλαμβάνεται η παρουσίαση των εννοιών καθώς και πρακτικές ασκήσεις και παραδείγματα. Έχει σχεδιαστεί για την εκπαίδευση τμημάτων 25 ατόμων καθώς δεν αποτελεί παρουσίαση ομιλίας σε μεγάλο κοινό αλλά εκπαιδευτική διαδικασία που στοχεύει στην αλληλεπίδραση και την αμφίδρομη κατεύθυνση της διαδικασίας με ενεργητική συμμετοχή αυτών που το παρακολουθούν.

 

 

fk1Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι στόχοι μας είναι οι φαρμακοποιοί να μπορούν:

 

 • Να χωρίζουν σε κατηγορίες τα δεδομένα πωλήσεων και αγορών τους και να τα ομαδοποιούν σε αυτές για την εξαγωγή συμπερασμάτων
 • Να υπολογίσουν το ύψος της περιουσίας που έχουν δεσμευμένη στο φαρμακείο τους με τη μορφή αποθεμάτων.
 • Να προσδιορίσουν πόσα βγάζει το φαρμακείο τους από την ετήσια λειτουργία του.
 • Να προγραμματίσουν τις εισπράξεις, τις πληρωμές, τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις και να αποφύγουν κενά ρευστότητας.
 • Να αξιολογούν τη σχέση μεταξύ πωλήσεων, κερδοφορίας και αποθεμάτων τους και να συγκρίνουν την απόδοση διαφορετικών προμηθευτών, προϊόντων και κατηγοριών στο φαρμακείο τους.

 

 

Seminar_roomΑνάγκες Υποδομών και Υλικού.

 

 

Το πρόγραμμα παρουσιάζεται σε 4 διδακτικές ώρες φυσικής παρακολούθησης σε κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα. Για τις ανάγκες της παρουσίασης απαιτείται η ύπαρξη υπολογιστή συνδεδεμένου με projector για την προβολή καθώς και πίνακα για την καταγραφή των τύπων που χρησιμοποιούνται.

 

Περιεχόμενο Προγράμματος

Την πρώτη ώρα γίνεται η εισαγωγή στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο και παρουσιάζεται η αποτίμηση της περιουσίας που έχει δεσμεύσει ο φαρμακοποιός στο φαρμακείο του.

 

 • Αναλύεται η περιουσιακή κατάσταση του φαρμακείου και εξηγούνται οι κατηγορίες που είναι απαραίτητες για την αποτίμησή της.
 • Απαντάει στο ερώτημα πόσα χρήματα έχει ρίξει ο φαρμακοποιός στο φαρμακείο του και ποια μορφή έχουν αυτά την παρούσα στιγμή.

Την δεύτερη ώρα παρουσιάζεται η κατάρτιση των οικονομικών αποτελεσμάτων από την λειτουργία του φαρμακείου

 • Αναλύονται τα αποτελέσματα χρήσης για κάθε μήνα και στην συνέχεια η συλλογή τους για την κατάρτιση των συνολικών αποτελεσμάτων στο τέλος της χρονιάς
 • Περιγράφονται τα πρώτα συμπεράσματα που αφορούν τα μεικτά κέρδη από τις πωλήσεις φαρμάκου και παραφαρμακευτικών καθώς και τα ποσοστά που καταλαμβάνουν τα σταθερά έξοδα.
 • Αναλύονται οι φορολογικές και οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις καθώς και η προετοιμασία που πρέπει να γίνει το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς για την ομαλή ανταπόκριση στις φορολογικές υποχρεώσεις του επόμενου έτους
 • Απαντάει στο ερώτημα πόσα χρήματα έβγαλε το φαρμακείο από τη λειτουργία του, πόσα από αυτά είναι εισόδημα του φαρμακοποιού και πόσα θα πρέπει να προϋπολογιστούν ως οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία.

Την τρίτη ώρα παρουσιάζονται οι βασικοί δείκτες αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του φαρμακείου.

 • Αναλύεται η διαδικασία με την οποία προκύπτουν οι δείκτες κερδοφορίας, απόδοσης και δραστηριότητας.
 • Αναπτύσσεται η διαδικασία απογραφής των αποθεμάτων και η αξιολόγησή τους.
 • Δίνονται απαντήσεις στα ερωτήματα τι αποδίδουν οι πωλήσεις του φαρμακείου και τι απόδοση έχουν τα αποθέματα και ξεκινάει η αξιοποίηση των δεικτών στη λήψη αποφάσεων για την διαχείριση του φαρμακείου.

Την τέταρτη ώρα γίνεται η εφαρμογή στην πράξη και η ολοκλήρωση σε μια πλήρη διαδικασία διαχείρισης.

 • Αναλύεται η  σύνταξη του ημερολογίου εισπράξεων – πληρωμών και η μεθοδολογία προετοιμασίας της πληρωμής προμηθευτών καθώς και των σημαντικών φορολογικών υποχρεώσεων.
 • Εφαρμόζονται σε ασκήσεις και παραδείγματα οι τύποι και οι δείκτες που παρουσιάστηκαν
 • Παρουσιάζεται ο χάρτης πωλήσεων και αποθεμάτων στο φαρμακείο και η χρήση του στην διαχείριση
 • Απαντάει στο ερώτημα πως γίνεται πρακτική εφαρμογή της οικονομικής αξιολόγησης στην διαχείριση του φαρμακείου

Το πρόγραμμα κλείνει με την παρουσίαση των εκπαιδευόμενων αναφορικά με τις στάσεις και πεποιθήσεις τους για τον οικονομικό προγραμματισμό πριν και μετά από την παρακολούθηση του προγράμματος. Οι φαρμακοποιοί ενθαρρύνονται στο στάδιο αυτό να περιγράψουν πως θα εφαρμόσουν στην πράξη τις εισηγήσεις που διδάχτηκαν και να εκφράσουν τυχόν προβληματισμούς και απορίες.

 

Περισσότερες Πληροφορίες και Επικοινωνία

Αναλυτικά Στοιχεία

Για να κατεβάσετε τα αναλυτικά στοιχεία του προγράμματος επιλέξτε δίπλα

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για να συζητήσουμε τι μπορούμε να προσφέρουμε στις ανάγκες εκπαίδευσής σας καθώς και για διαθέσιμες ημερομηνίες επικοινωνήστε μαζί μας!