Χρήσιμα Εργαλεία

1. Έσοδα Έξοδα διαχείρισης Φαρμακείου σε φύλλο EXCEL

Το φύλλο EXCEL των αποτελεσμάτων στο φαρμακείο έχει ως στόχο την πλήρη καταγραφή των εσόδων και εξόδων που έχει ανά μήνα το φαρμακείο με σκοπό τον προσδιορισμό του εισοδήματος που τελικά μένει

 

2. Φύλλο EXCEL εισπράξεων – πληρωμών

Το φύλλο EXCEL του ημερολογίου εισπράξεων πληρωμών έχει σκοπό την εύκολη καταγραφή των εισπράξεων και των πληρωμών που λαμβάνουν χώρα στο φαρμακείο

 

3. Απλός Υπολογισμός Εκπτωτικών Πολιτικών Αγορών

Το φύλλο είναι σχεδιασμένο ώστε να προκύπτει η συνολική έκπτωση που παρέχεται μετά την εφαρμογή μιας ή συνδυασμού εμπορικών πολιτικών.

 

4. Φύλλο Παραγγελίας Προμηθευτή

Φύλλο Παραγγελίας Προμηθευτή με συνολικό Υπολογισμό Εκπτώσεων και Οφέλους Εμπορικών Πολιτικών

 

5. Εκπτώσεις όγκου αγορών στο Φαρμακείο

Ένα εισαγωγικό κείμενο – οδηγός για την επίτευξη οφέλους από τις αγορές και τις πωλήσεις

 

Η Οικονομική Διαχείριση του Φαρμακείου στην πράξη

Διεξαγωγή Τμημάτων Σεμιναρίου

Δείτε τα αναλυτικά στοιχεία και το περιεχόμενο του προγράμματος, πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων