Εκπαίδευση Οικονομικής Διαχείρισης Φαρμακείου στην πράξη

 _
Στο πλαίσιο των υπηρεσιών μας στον τομέα της υγιούς οικονομικής διάρθρωσης του φαρμακείου οργανώνουμε και υλοποιούμε το πρόγραμμα «Η οικονομική διαχείριση του Φαρμακείου στην πράξη».
__________________________________________
Η «Οικονομική Διαχείριση του Φαρμακείου στην πράξη» είναι ένα πρόγραμμα εκμάθησης βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων οικονομικής διαχείρισης σχεδιασμένο ειδικά για τα φαρμακεία. Μετά την παρακολούθησή του οι φαρμακοποιοί θα είναι σε θέση να απαντήσουν στα βασικά ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά δεδομένα των φαρμακείων τους.

Αναλύεται σε 12 διδακτικές ώρες που διεξάγονται σε ένα Σαββατοκύριακο, στις οποίες αναπτύσσονται  οι 4 κύριες θεματικές ενότητες, ενώ παρέχονται προαιρετικά online συναντήσεις ανασκόπησης, 4-6 εβδομάδες μετά από την κύρια εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να αξιολογηθεί η πρακτική εφαρμογή του προγράμματος στο φαρμακείο. Τα τμήματα κατά την κύρια εκπαιδευτική διαδικασία είναι 12 – 16 ατόμων ώστε να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν ο χρόνος ενασχόλησης με τον κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά.

Δηλώστε Συμμετοχή Εδώ

__________________________________________

Ο σκοπός του είναι να ενσωματώσει έννοιες οικονομικών και διαχείρισης που θα διδαχθούν, σε πρακτικές που θα μπορούν να εφαρμοστούν από τους συμμετέχοντες άμεσα στην καθημερινή διοίκηση των φαρμακείων τους.

Για τον σκοπό αυτό το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε μεθοδολογία που δομήθηκε από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των φαρμακείων, ώστε να είναι σε άμεση συνάφεια με τις ανάγκες και την ορολογία του περιβάλλοντος που αντιμετωπίζει ο φαρμακοποιός. Η μεθοδολογία και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο έχει προκύψει από την πρακτική της λογιστικής, χρηματοοικονομικής διοίκησης και μάνατζμεντ μέσω της εφαρμογής τους για την διοίκηση φαρμακείων, καθώς και από focus group με ιδιοκτήτες φαρμακείων ώστε να προσαρμοστεί στις γνωσιακές και επαγγελματικές τους ανάγκες.

__________________________________________

Κριτήριο επιτυχίας του προγράμματος αποτελεί η συμμόρφωση και η ευκολία με την οποία θα μπορούν οι παρεχόμενες γνώσεις να εφαρμοστούν στην καθημερινότητα. Κατά συνέπεια όλο το πρόγραμμα συνοδεύεται με παραδείγματα, ασκήσεις και case studies στα οποία στοιχεία φαρμακείων χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή της μεθοδολογίας ώστε να αντληθούν συμπεράσματα. Έμφαση δίνεται επίσης στις μεθόδους άντλησης στοιχείων και δεδομένων από πηγές που ο φαρμακοποιός ήδη γνωρίζει και μπορεί να καταγράψει, όπως τα αιτούμενα των ασφαλιστικών του ταμείων, τις καθημερινές του πωλήσεις, τις αγορές από τους προμηθευτές του κλπ. Η αποτελεσματικότητα της ενσωμάτωσης στην καθημερινότητα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να αυξηθεί όταν η μεθοδολογία χτίζεται σε δομικά στοιχεία που ο εκπαιδευόμενος ήδη γνωρίζει. Αυτό που θα προσθέσει η εκπαίδευση είναι ο συνδυασμός των στοιχείων αυτών σε μια εφαρμόσιμη πρακτική με άμεσο αποτέλεσμα στις αλλαγές που αποσκοπεί και η ολοκλήρωση σε μια συνεκτική στρατηγική επιδίωξης πραγματικής κερδοφορίας

Δηλώστε Συμμετοχή Εδώ

__________________________________________

Το επίπεδο δυσκολίας δεν προϋποθέτει προηγούμενες γνώσεις οικονομικών, λογιστικής ή διοίκησης, και είναι απαιτητικό μόνο ως προς τον όγκο των πληροφοριών που πραγματεύεται στο προσδιορισμένο χρονικό διάστημα. Εκτός από τις δεξιότητες των απλών μαθηματικών δεν απαιτείται κάποια άλλη ιδιαίτερη γνώση. Μοναδικό προαπαιτούμενο είναι η εμπειρία στον εργασιακό χώρο του φαρμακείου καθώς όλα ανεξαιρέτως τα παραδείγματα και η ορολογία έχουν προσαρμοστεί πλήρως στην διοίκηση φαρμακείου.

__________________________________________

Η εγγραφή συμμετοχής γίνεται με την συμπλήρωση φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Όταν πραγματοποιηθεί η συμπλήρωση των απαιτούμενων συμμετοχών
ανά τμήμα με βάση τη λίστα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους.

Διαβάστε τα Αναλυτικά Στοιχεία και ενημερωθείτε για το περιεχόμενο, το κόστος και τις εκπτώσεις συμμετοχής Εδώ  

 

Δηλώστε Συμμετοχή επιλέγοντας εδώ

Συμπληρώστε την φόρμα και κλείστε τη θέση σας στο επόμενο διαθέσιμο τμήμα διεξαγωγής του σεμιναρίου!

____________________________________________________________

Θέματα Διδακτικών Ενοτήτων

1η Ενότητα: Η περιουσία και το ταμείο του Φαρμακείου μου

Υποενότητα 1η: Προσδοκίες και Παραδοχές για την οικονομική διαχείριση

Υποενότητα 2η: Παρακολουθώντας το ταμείο

Υποενότητα 3η: Προϋπολογισμός και Ταμειακές Ροές

 

2η Ενότητα: Πόσα βγάζει το φαρμακείο μου;

Υποενότητα 1η: Μηνιαίες Καταστάσεις – Εξαγωγή Δεδομένων

Υποενότητα 2η: Ετήσια Ανάλυση – Τόκοι Δανείων, Πάγια, Φόροι και Εισφορές

Υποενότητα 3η: Επισκεψιμότητα

 

3η Ενότητα: Με ποια αποθέματα δουλεύω; Τι πούλησα;

Υποενότητα 1η: Απογραφές

Υποενότητα 2η: Κόστος Πωληθέντων – Προετοιμασία Δεδομένων

Υποενότητα 3η: Μεικτό Ποσοστό Κέρδους

 

4η Ενότητα: Το ταμείο του φαρμακείου μου

Υποενότητα 1η: Το πρόβλημα της Ρευστότητας

Υποενότητα 2η: Δείκτες Ρευστότητας στο Φαρμακείο

Υποενότητα 3η: Κόστος Χρήματος

 

5η Ενότητα: Ετήσια Ανάλυση

Υποενότητα 1η: Σύνοψη 1ης ημέρας

Υποενότητα 2η: Ανάλυση Νεκρού Σημείου

Υποενότητα 3η: Διαχρονική Ανάλυση

 

6η Ενότητα: Κατηγορίες Προϊόντων στο Φαρμακείο.  

Υποενότητα 1η: Οικονομική Αξιολόγηση Κατηγοριών στο Φαρμακείο

Υποενότητα 2η: Δείκτες Αξιολόγησης Κατηγοριών και Συνεργατών

Υποενότητα 3η: Παραδείγματα και Ασκήσεις

 

7η Ενότητα: Πόσο αποδίδουν τα αποθέματα μου;

Υποενότητα 1η: Δείκτες Δραστηριότητας, Απόδοσης και Κερδοφορίας

Υποενότητα 2η: Αξιολόγηση Δεικτών

 

8η και 9η Ενότητα: Τιμές και Ποσοστό Κέρδους

Υποενότητα 1η: Είδη Τιμών στο Φαρμακείο

Υποενότητα 2η: Κοστολόγηση Παραγγελιών

Υποενότητα 3η: Δείκτες Mark up και Margin – Ορισμός και Χρήση

 

10η Ενότητα: Εκπτώσεις και Τιμολόγηση

Υποενότητα 1η: Προσδιορισμός Λιανικής Τιμής

Υποενότητα 2η: Οικονομική Αξιολόγηση της Τιμολόγησης

 

11η Ενότητα: Τι μου ζητάει το κοινό μου; Τι τους προσφέρω;

Υποενότητα 1η: Σύνθεση Χάρτη Αποθεμάτων και Ζήτησης – Πωλήσεων

Υποενότητα 2η: Κατανομή Πόρων στο Φαρμακείο

Υποενότητα 3η: Αξιολόγηση Παραγγελίας

 

12η Ενότητα: Προβλέποντας τη συνέχεια. Πως επιδρούν οι μεταβολές;

Υποενότητα 1η: Αποτύπωση Μεταβολών και Προβλέψεων

Υποενότητα 2η: Ασκήσεις

Υποενότητα 3η: Σύνοψη