Προηγούμενα Τμήματα 2016 – 2017

k2

8 τμήματα του σεμιναρίου “Η διαχείριση του Φαρμακείου στην πράξη” έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής και πλέον περισσότερα από 80 φαρμακεία έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα.

k21

Μετά το πέρας κάθε τμήματος ακολουθούσε online προαιρετική ανασκόπηση στην βάση των πραγματικών δεδομένων των συμμετεχόντων φαρμακείων ενώ με το κλείσιμο του 2016 υπήρξε πλήρης υποστήριξη για το κλείσιμο του έτους, την εξαγωγή των δεικτών κερδοφορίας και δραστηριότητας καθώς και για την προετοιμασία πλήρους καταγραφής δεδομένων για το 2017.

k3

Δόθηκαν τέλος ολοκληρωμένες φόρμες καταχώρησης των δεδομένων των φαρμακείων και οδηγίες για την διεξαγωγή απογραφής και χρήσης των μηχανογραφικών συστημάτων των φαρμακείων για την αξιοποίηση στην διαχείριση.

16142839_10210269242180299_6932787858266116782_n