Προηγούμενα Τμήματα 2016 – 2020

k2

12 τμήματα του σεμιναρίου “Η διαχείριση του Φαρμακείου στην πράξη” έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής και πλέον περισσότερα από 100 φαρμακεία έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα.

k21

Μετά το πέρας κάθε τμήματος ακολουθεί online προαιρετική ανασκόπηση στην βάση των πραγματικών δεδομένων των συμμετεχόντων φαρμακείων

k3

Δόθηκαν τέλος ολοκληρωμένες φόρμες καταχώρησης των δεδομένων των φαρμακείων και οδηγίες για την διεξαγωγή απογραφής και χρήσης των μηχανογραφικών συστημάτων των φαρμακείων για την αξιοποίηση στην διαχείριση.

16142839_10210269242180299_6932787858266116782_n