Λίγα λόγια για εμάς

Αν και η εταιρική μας μορφή περιορίζεται σε ένα προσωπικό ιδιωτικό σχήμα, ελπίζουμε πως η επιτυχία του θα ενθαρρύνει περισσότερους να συστηματοποιήσουν δουλειά που έχουν κάνει και διαδικασίες που έχουν αναπτύξει μέσα στα φαρμακεία τους. Όλη η τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί μέσα από την συστηματοποίηση της παροχής υπηρεσιών θα είναι σύντομα διαθέσιμη ώστε το ανθρώπινο δυναμικό μας, να συμπληρωθεί με συνεργάτες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε ένα περιβάλλον που θα τους δίνει την ευκαιρία να αναπτύξουν καινοτόμες προσεγγίσεις στην λειτουργία των φαρμακείων.