Η Οικονομική Διαχείριση του Φαρμακείου στην πράξη – Αναλυτικά Στοιχεία

screen

 1. Συνοπτικό Πρόγραμμα Θεματικών Ενοτήτων

 2. Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα

 3. Θεματικές ενότητες και Περιεχόμενο Προγράμματος

 4. Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

 5. Συνοδευτικό Υλικό

 6. Τοποθεσία, ημέρες και ώρες Διεξαγωγής

 7. Κόστος Συμμετοχής και Ειδικές κατηγορίες Εκπτώσεων

__________________________________________________________

checklist4

[1] Συνοπτικό Πρόγραμμα Ενοτήτων

 

1η Ενότητα: Η περιουσία και το ταμείο του Φαρμακείου μου

Υποενότητα 1η: Προσδοκίες και Παραδοχές για την οικονομική διαχείριση

Υποενότητα 2η: Παρακολουθώντας το ταμείο

Υποενότητα 3η: Προϋπολογισμός και Ταμειακές Ροές

 

2η Ενότητα: Πόσα βγάζει το φαρμακείο μου;

Υποενότητα 1η: Μηνιαίες Καταστάσεις – Εξαγωγή Δεδομένων

Υποενότητα 2η: Ετήσια Ανάλυση – Τόκοι Δανείων, Πάγια, Φόροι και Εισφορές

Υποενότητα 3η: Επισκεψιμότητα

 

3η Ενότητα: Με ποια αποθέματα δουλεύω; Τι πούλησα;

Υποενότητα 1η: Απογραφές

Υποενότητα 2η: Κόστος Πωληθέντων – Προετοιμασία Δεδομένων

Υποενότητα 3η: Μεικτό Ποσοστό Κέρδους

 

4η Ενότητα: Το ταμείο του φαρμακείου μου

Υποενότητα 1η: Το πρόβλημα της Ρευστότητας

Υποενότητα 2η: Δείκτες Ρευστότητας στο Φαρμακείο

Υποενότητα 3η: Κόστος Χρήματος

 

5η Ενότητα: Ετήσια Ανάλυση

Υποενότητα 1η: Σύνοψη 1ης ημέρας

Υποενότητα 2η: Ανάλυση Νεκρού Σημείου

Υποενότητα 3η: Διαχρονική Ανάλυση

 

6η Ενότητα: Κατηγορίες Προϊόντων στο Φαρμακείο.

Υποενότητα 1η: Οικονομική Αξιολόγηση Κατηγοριών στο Φαρμακείο

Υποενότητα 2η: Δείκτες Αξιολόγησης Κατηγοριών και Συνεργατών

Υποενότητα 3η: Παραδείγματα και Ασκήσεις

 

7η Ενότητα: Πόσο αποδίδουν τα αποθέματα μου;

Υποενότητα 1η: Δείκτες Δραστηριότητας, Απόδοσης και Κερδοφορίας

Υποενότητα 2η: Αξιολόγηση Δεικτών

 

8η και 9η Ενότητα: Τιμές και Ποσοστό Κέρδους

Υποενότητα 1η: Είδη Τιμών στο Φαρμακείο

Υποενότητα 2η: Κοστολόγηση Παραγγελιών

Υποενότητα 3η: Δείκτες Mark up και Margin – Ορισμός και Χρήση

 

10η Ενότητα: Εκπτώσεις και Τιμολόγηση

Υποενότητα 1η: Προσδιορισμός Λιανικής Τιμής

Υποενότητα 2η: Οικονομική Αξιολόγηση της Τιμολόγησης

 

11η Ενότητα: Τι μου ζητάει το κοινό μου; Τι τους προσφέρω;

Υποενότητα 1η: Σύνθεση Χάρτη Αποθεμάτων και Ζήτησης – Πωλήσεων

Υποενότητα 2η: Κατανομή Πόρων στο Φαρμακείο

Υποενότητα 3η: Αξιολόγηση Παραγγελίας

 

12η Ενότητα: Προβλέποντας τη συνέχεια. Πως επιδρούν οι μεταβολές;

Υποενότητα 1η: Αποτύπωση Μεταβολών και Προβλέψεων

Υποενότητα 2η: Ασκήσεις

Υποενότητα 3η: Σύνοψη

__________________________________________________________

Writingiphoto

[2] Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες φαρμακείων καθώς και στα στελέχη του φαρμακείου που έχουν την ευθύνη για την οικονομική διαχείριση, την λήψη επιχειρηματικών και οικονομικών αποφάσεων, τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και την αξιολόγηση προμηθειών.

Οι φαρμακοποιοί παρά το ότι έχουν μια ευρεία επιστημονική εκπαίδευση με ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών στο πεδίο του φαρμάκου, εντούτοις από τις σπουδές αυτές απουσιάζει, πλην μεμονωμένων εξαιρέσεων, η εκπαίδευση στα οικονομικά και το μάρκετινγκ. Αυτό δημιουργεί ένα πολύ σοβαρό έλλειμμα γνώσης και δεξιοτήτων καθώς παρουσιάζεται το φαινόμενο επιχειρήσεις φαρμακείου με ετήσιους κύκλους πωλήσεων της τάξης των εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ να αγνοούν στοιχειώδεις έννοιες οικονομικών και διαχείρισης. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα να παρατηρούνται σημαντικά οικονομικά προβλήματα στα φαρμακεία ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης που θα μπορούσαν ίσως να έχουν αποφευχθεί αν υπήρχε κατανόηση των βασικών εννοιών.

Επιπρόσθετα από την παρεχόμενη μετά το πτυχίο τους εκπαίδευση, παρά τα αρκετά εκπαιδευτικά προγράμματα με περιεχόμενο το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις, απουσιάζει ένα πρόγραμμα με εξειδικευμένη στόχευση στην απόκτηση δεξιοτήτων οικονομικού προγραμματισμού και αξιολόγησης. Έτσι παρά την συμμετοχή των φαρμακοποιών σε πληθώρα προγραμμάτων με σχετική συνάφεια παρατηρείται η έλλειψη βασικών γνώσεων και ορθών πρακτικών στην αξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων των επιχειρήσεών τους, της διενέργειας προμηθειών και του προγραμματισμού της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας με οργανωμένους οικονομικούς στόχους.

Παρόλα αυτά οι φαρμακοποιοί αποτελούν μια ομάδα η οποία αδιαμφισβήτητα έχει υψηλό επίπεδο κατανόησης και αντίληψης, εμπειρία στο αντικείμενό τους και στενή σχέση με αυτούς που επισκέπτονται τα φαρμακεία τους. Συνεπώς μπορούν τα προβλήματα αυτά με την κατάλληλη εκπαίδευση να αντιμετωπιστούν.

Δηλώστε Συμμετοχή Εδώ

Επιστροφή στα Αναλυτικά Στοιχεία

__________________________________________________________

[3] Θεματικές ενότητες και περιεχόμενο προγράμματος

To περιεχόμενο του προγράμματος αποτελείται από 4 κύριες ενότητες.

Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες που είναι απαραίτητες για την καταγραφή της οικονομικής κατάστασης του φαρμακείου.

 • Αναλύεται η περιουσιακή κατάσταση του φαρμακείου και εξηγούνται οι κατηγορίες που είναι απαραίτητες για την αποτίμησή της. Εξηγούνται τα αποτελέσματα χρήσης και αναπτύσσεται η μεθοδολογία ώστε ο φαρμακοποιός να μπορεί να τα αποτυπώσει για το φαρμακείο του.
 • Περιγράφεται η έννοια του κέρδους και εξηγείται τι περιέχει η κάθε κατηγορία εσόδων και κέρδους που συναντά ο φαρμακοποιός. Εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο προκύπτουν οι δείκτες αποτίμησης και η ερμηνεία τους ειδικά για το περιβάλλον του φαρμακείου. Γίνεται εισαγωγή στην έννοια της απόδοσης των κεφαλαίων που έχει εισφέρει ο φαρμακοποιός.
 • Αναπτύσσεται η έννοια του κόστους πωληθέντων και οι μέθοδοι αποτίμησης των αποθεμάτων του φαρμακείου και η ενότητα ολοκληρώνεται με τις ασκήσεις για την πλήρη κατανόηση του ρόλου που παίζει η διακίνηση αγαθών από το φαρμακείο και πως αυτή οδηγεί στα κέρδη.

Στην δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες διαχείρισης της ρευστότητας που είναι απαραίτητες για την αποφυγή κενών χρηματοδότησης της λειτουργίας του φαρμακείου.

 • Αναλύεται η σύνταξη του ημερολογίου εισπράξεων – πληρωμών και διδάσκεται η έννοια του κεφαλαίου κίνησης και η μεθοδολογία προσδιορισμού του ύψους καθώς και πηγές και κόστος άντλησης.
 • Συσχετίζεται η χρήση των κεφαλαίων με την απόδοσή τους, η αξία του χρήματος μέσα στο χρόνο και αναλύεται η σχέση μεταξύ των κεφαλαίων κίνησης, της μετατροπής ταμειακών διαθεσίμων σε αποθέματα και της ανάγκης προετοιμασίας κάλυψης έκτακτων συνθηκών που προκύπτουν από το περιβάλλον.
 • Η ενότητα ολοκληρώνεται με τις ασκήσεις που αφορούν τον προσδιορισμό και την χρήση των κεφαλαίων κίνησης που απαιτούνται για την λειτουργία του φαρμακείου.

Στην τρίτη ενότητα ολοκληρώνεται η έννοια της οικονομικής διαχείρισης του φαρμακείου με την εισαγωγή και την ανάλυση των κύριων δεικτών αποτίμησης των οικονομικών αποτελεσμάτων της λειτουργίας του. Η μεθοδολογία και οι έννοιες που έχουν παρουσιαστεί στις δύο προηγούμενες ενότητες συνδυάζονται σε μια ολοκληρωμένη περιγραφή των οικονομικών δεικτών του φαρμακείου.

 • Περιγράφονται οι διαχρονικές τάσεις των δεικτών και αναλύεται η χρήση τους για την σύνταξη του οικονομικού προγραμματισμού του φαρμακείου.
 • Αναφέρονται απλά στοιχεία για επενδύσεις και αποσβέσεις παγίων στοιχείων και περιγράφεται ο έλεγχος των φορολογικών αποτελεσμάτων που θα έχει η επιχείρηση και ο συνολικός προγραμματισμός των ροών.
 • Η ενότητα ολοκληρώνεται με παράδειγμα ετήσιου οικονομικού προγραμματισμού φαρμακείου

Στην τέταρτη ενότητα γίνεται αναλυτική εφαρμογή όλης της μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε.

 • Με τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων αξιολογείται ο οικονομικός προγραμματισμός του φαρμακείου σε καθημερινά θέματα σε συνάφεια με τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.
 • Καταγράφονται οι βασικές αρχές κοστολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών και αναλύεται ο προγραμματισμός προμηθειών, πλάνου αποθεμάτων και τιμολόγησης στο φαρμακείο ενώ αξιολογούνται οι προμηθευτές και τα προϊόντα που επιλέγει για το μείγμα του το φαρμακείο.
 • Γίνεται αναφορά στην σύνταξη οικονομικού σχεδίου για την πορεία του φαρμακείου και προβολή της πορείας του τις επόμενες χρονιές.

Δηλώστε Συμμετοχή Εδώ

Επιστροφή στα Αναλυτικά Στοιχεία

__________________________________________________________

results-driven-business-636x424

[4] Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι στόχοι μας είναι οι φαρμακοποιοί να μπορούν

:

 • Να υπολογίσουν το ύψος της περιουσίας που έχουν δεσμευμένη στο φαρμακείο τους τόσο με τη μορφή παγίων όσο και με τη μορφή αποθεμάτων.
 • Να προσδιορίσουν πόσα βγάζει το φαρμακείο τους από την ετήσια λειτουργία του.
 • Να ξεχωρίσουν ποιο τμήμα του κεφαλαίου τους αποτελεί αναγκαίο αποθεματικό κεφάλαιο για την επιχείρησή τους, και ποιο είναι τμήμα που μπορεί είτε να επενδυθεί εκ νέου, είτε να αποκομιστεί ως κέρδος.
 • Να προγραμματίσουν τις εισπράξεις, τις πληρωμές, τις φορολογικές υποχρεώσεις και να αποφύγουν κενά ρευστότητας.
 • Να μεγιστοποιήσουν την απόδοση των αποθεμάτων τους αξιολογώντας τους δείκτες απόδοσης πωλήσεων και αγορών.
 • Να θέτουν στόχους πωλήσεων, τιμολόγησης και συλλογής μείγματος προϊόντων που να ανταποκρίνονται στην στρατηγική του φαρμακείου τους. Να προγραμματίζουν τις προμήθειες τους με συνάφεια για τους στόχους που έχουν θέσει.
 • Να αποτυπώνουν με οικονομικούς όρους τις εναλλακτικές τους επιλογές για την πορεία του φαρμακείου τους και να καταρτίζουν πλάνα για κάθε μια από αυτές

 

 

Δηλώστε Συμμετοχή Εδώ

Επιστροφή στα Αναλυτικά Στοιχεία

__________________________________________________________

[5] Συνοδευτικό Υλικό

 • Δίνονται σημειώσεις του μαθήματος στους εκπαιδευόμενους καθώς και υποδείγματα από φόρμες και διαδικασίες ώστε να χρησιμοποιηθούν άμεσα στο φαρμακείο.

Επιστροφή στα Αναλυτικά Στοιχεία

__________________________________________________________

[6] Τοποθεσία, ημέρες και ώρες Διεξαγωγής

Το πρόγραμμα διεξάγεται στις εγκαταστάσεις της «Άνοδος Εκπαιδευτική Συμβουλευτική» σε ένα υπερσύγχρονο «Κέντρο δια βίου μάθησης επιπέδου 2» πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με έδρα την Αθήνα και συγκεκριμένα επί της οδού Αραπάκη 6 στην Καλλιθέα (view map)

Το πρόγραμμα διεξάγεται Σαββατοκύριακο με την ακόλουθη κατανομή ωρών

 

Σάββατο

Κυριακή

15:45 – 21:00

10:45 – 17:30

 

Επιστροφή στα Αναλυτικά Στοιχεία

__________________________________________________________

[7] Κόστος Συμμετοχής και Ειδικές Κατηγορίες Εκπτώσεων

 

 • Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 200 € (+ ΦΠΑ που αφαιρείται από την υποχρέωση ΦΠΑ του φαρμακείου)

 

  Ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων:
20% Συμμετέχοντες από Συστεγασμένα Φαρμακεία ή προσωπικό του ίδιου Φαρμακείου (περισσότεροι των 2)  – (Τελική Τιμή 160  + ΦΠΑ)
15% Συμμετέχοντες που προέρχονται από συνεργαζόμενα φαρμακεία (ομάδα μεγαλύτερη των 3) – ( Τελική Τιμή 170  + ΦΠΑ)
10% Συμμετέχοντες που είναι Πιστοποιημένα Μέλη του Facebook Group «Το συνιστολόγιο των Φαρμακοποιών 2.0» – (Τελική Τιμή 180  + ΦΠΑ)

Δηλώστε Συμμετοχή επιλέγοντας εδώ

Συμπληρώστε την φόρμα και κλείστε τη θέση σας στο επόμενο διαθέσιμο τμήμα διεξαγωγής του σεμιναρίου!